โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก


ดำเนินงานโดยกลุ่มปั้นเมือง ได้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการฟื้นฟูย่านเก่าเขตสัมพันธวงศ์ หรือไชน่าทาวน์ ด้วยกระบวนการสร้างพื้นที่สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน เพื่อให้ชุมชนและเมืองสามารถเติบโตด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการ "ไชน่าทาวน์เมืองสุขภาวะแห่งการเดิน" เพื่อผลักดันให้เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่มีปัจจัยแวดล้อมเอื้อให้เกิดการเดินมากขึ้นในอนาคต

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Suspendisse tincidunt aliquam lobortis.
Etiam pretium ut augue non lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt aliquam lobortis. Etiam pretium ut augue non lacinia. Pellentesque ornare, neque at venenatis feugiat, nisl lectus varius ipsum, sit amet consequat lacus odio ac tellus. Cras viverra dui erat. Pellentesque eu tellus sed nisl tristique dictum. Nullam accumsan mollis nibh a finibus. Quisque eu pharetra ex. Sed eu luctus dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tincidunt aliquam lobortis. Etiam pretium ut augue non lacinia. Pellentesque ornare, neque at venenatis feugiat, nisl lectus varius ipsum, sit amet consequat lacus odio ac tellus. Cras viverra dui erat. Pellentesque eu tellus sed nisl tristique dictum. Nullam accumsan mollis nibh a finibus. Quisque eu pharetra ex. Sed eu luctus dui.

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดูทั้งหมด


รวบรวมผลงานด้านต่างๆภายใต้การดำเนินงานของโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก และความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

วารสารและสื่อภายใต้โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก ดูทั้งหมด


รวบรวมวารสาร เรื่องราว บทความ และบทสัมภาษณ์จากการทำงานของคณะทำงานโครงการย่านจีนถิ่นบางกอกและโครงการย่านน่าเดิน


บทความที่เกี่ยวข้องกับย่านไชน่าทาวน์ ดูทั้งหมด


รวบรวมบทความจากนักวิชาการ ผู้รู้ และปราชญ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ พัฒนาการและความเป็นไปของย่านไชน่าทาวน์


Bankok Chinatown
ย่านจีน ถิ่นบางกอก