รู้จักเยาวราช-สัมพันธวงศ์ ในมุมมองใหม่

ไอเดียใหม่ในการวางแผนเดินเที่ยว

ไม่พลาดจุดน่าสนใจเมื่อมาเดินเที่ยวสัมพันธวงศ์ เรามีสถิติการเดินชมสัมพันธวงศ์จากเดือนก่อนๆ ช่วยให้ไอเดียคุณ

แต่หรือจะไม่วางแผนอะไร ก็เดินเล่นได้เลยเหมือนกัน

ไม่ว่าจะบันทึกแผนการเดินเที่ยวของคุณมาจากที่บ้าน หรือเปิดมือถือใช้งานเลย เราช่วยคุณเดินเที่ยวตามแผน หรือปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ตามใจทันที

รับของที่ระลึก

จบการเดินทางเมื่อไรเลือกรับโปสการ์ดน่ารักๆ จากสถานที่ที่เพิ่งไปเดิน ส่งหาตัวเองหรือคนที่คุณรัก

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอก

(Bangkok Chinatown World Heritage)

เราเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันอาศรมศิลป์ เพื่อดำเนินงานโครงการ สร้างเสริมสุขภาวะ (พื้นที่สร้างสรรค์)” ในย่านไชน่าทาวน์กรุงเทพ ด้วยแนวคิดที่ มุ่งไปสู่การดำรงความเป็นย่านไชน่าทาวน์ ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ในคุณค่าของย่านไชน่าทาวน์ที่ สัมพันธ์อยู่กับท้องถิ่น เมือง และประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและ สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ย่านไชน่าทาวน์ อย่างยั่งยืน

และเพราะย่านนี้เต็มไปด้วยอาคารเก่ามากมาย กว่า ๖๔ อาคาร ซึ่งมีความหลากหลายทั้งศิลปะและยุคสมัย โดยมีตรอกทางเดิน ขนาดเล็กที่มีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาแต่ เก่าก่อนเป็นเครื่องร้อยรัดอาคารทั้งหลาย อย่างลงตัว จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ ดึงดูดใจและหมายตาของนักถ่ายรูป หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจทางด้าน สถาปัตยกรรมเก่า และวิถีชีวิตวัฒนธรรม ให้เข้ามาสัมผัสได้เป็นอย่างดี นอกเหนือ ไปจากกลุ่มนักชิมที่ต้องการมาลิ้มลองอาหารอร่อยๆ ที่นี่ยังรองรับความต้องการสัมผัสวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

แต่ด้วยข้อจำกัดด้านการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งมีความซับซ้อนด้วยสภาพผังเมืองซึ่งเป็นมาแต่เดิม ทำให้ย่านที่มีเสน่ห์นี้เปิดรับคนภายนอกให้เข้ามาสัมผัสหรือเยี่ยมชมได้ไม่ง่ายนักทั้งที่ผู้คนในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีความเป็นอยู่ที่เป็นมิตรฉันท์ครอบครัว ซึ่งน่าจะสร้างความประทับใจและผูกพันให้กับผู้คนที่จะได้มารู้จักย่านนี้ และเกิดความรักในพื้นที่เช่นเดียวกับที่ชาวชุมชนต่างๆ มีได้ไม่ยากนัก

จากแนวคิดนี้เองจึงเป็นที่มาของการสร้างกระบวนการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านระบบนำเที่ยวที่จะช่วยให้การเข้าถึงพื้นที่ และการทำความรู้จักกับย่านเป็นไปได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้น ผ่านแอพพลิเคชันและกิจกรรมหลากหลายที่คุณจะได้ซึมซับอย่างเพลิดเพลินในเขตสัมพันธวงศ์

และเราเชื่อว่าอัตลักษณ์ที่หลากหลายในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์นั้นเหมาะสมสำหรับการเป็นจุดพักผ่อนเล็กๆ กลางเมืองใหญ่ที่นอกจากจะท้าทายและได้ความรู้ ยังสามารถช่วยให้กระบวนการสร้างสุขภาวะด้วยการเดินกลายเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และจะเติบโตได้ในระยะยาวได้ด้วย