ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมย่านจีน

หัวมุมถนนทรงวาดบริเวณแยกราชวงศ์นับเป็นจุดเริ่มต้นที่
ดีในการเดินชมตึกแถวเก่าแก่ที่สวยงามมากมายในย่านนี้