“เดินไปกับ walk.in.th” ให้ walk.in.th เล่าเรื่อง พาเที่ยว พากิน

“””ปิดรับสมัคร”””

 

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม*

เดินไปกับ walk.in.th”

ให้ walk.in.th เล่าเรื่อง พาเที่ยว พากิน

*การเข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย และรับจำนวนจำกัด

รายละเอียดและกติกา

สนใจการเดิน การเรียนรู้ย่านเก่า ผ่าน walk.in.th

สามารถใช้สมาร์ทโฟนและเว็บแอพ walk.in.th เพื่อการนำทางในพื้นที่

เข้าร่วมกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ 6 -28 กุมภาพันธ์ 2564 (วันใดก็ได้)

เช็คอินสถานที่ในเว็บแอพ walk.in.th ไม่น้อยกว่า 5 สถานที่

มีคูปองรับประทานอาหารให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ใช้ได้เฉพาะร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม)

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Inbox Facebook : ย่านจีนถิ่นบางกอก

https://www.facebook.com/bangkokchinatown/

หมายเหตุ: เป็นการร่วมกิจกรรมผ่านเว็บแอพ walk.in.th ไม่มีผู้นำเดิน และไม่มีการรวมกลุ่ม เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่