วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 2 ประจำปี 2557

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 2 จัดทำขึ้นทั้งหมด 3 ฉบับ
บอกเล่าเรื่องราวต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ไชน่าทาวน์เยาวราช
ฉบับที่ 5 : ตอน เทศกาลแห่งฤดู เกร็ดความรู้เทศกาลตรุษจีนตั้งแต่เรื่องเล่า ไปจนถึงวิธีการจัดโต๊ะไหว้ที่ถูกต้อง
ฉบับที่ 6 : ตอน ป่าไม้ในเมือง URBAN FOREST พื้นที่สาธารณะที่สำคัญของเมือง
ฉบับที่ 7 : ตอน ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมกับการอนุรักษ์ เรื่องราวบ้านเก่าในย่านเก่ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเมือง

 

วารสารเกี่ยวกับวารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 2 ประจำปี 2557ทั้งหมด

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

ตอน เทศกาลแห่งฤดู เกร็ดความรู้เทศกาลตรุษจีนตั้งแต่เรื่องเล่า ไปจนถึงวิธีการจัดโต๊ะไหว้ที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 6

ตอน ป่าไม้ในเมือง URBAN FOREST พื้นที่สาธารณะที่สำคัญของเมือง

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 2 ฉบับที่ 7

ตอน ย่านเมืองเก่าและชุมชนดั้งเดิมกับการอนุรักษ์ เรื่องราวบ้านเก่าในย่านเก่ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเมือง

ดาวน์โหลดเอกสาร