วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก
ประจำปี 2562

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นทั้งหมด 2 ฉบับ
บอกเล่าเรื่องราวต้นทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ไชน่าทาวน์เยาวราช

ฉบับที่ 1 : (RE)NEW ROAD ถนนเจริญกรุง กับ 150 ปีที่ผ่านไป รวบรวมการพัฒนาของถนนเจริญกรุงจากยุครถรางจนถึงรถไฟฟ้า

วารสารเกี่ยวกับวารสารย่านจีนถิ่นบางกอก
ประจำปี 2562ทั้งหมด

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ประจำปี 2562 ฉบับที่ 1

(RE)NEW ROAD ถนนเจริญกรุง กับ 150 ปีที่ผ่านไป รวบรวมการพัฒนาของถนนเจริญกรุงจากยุครถรางจนถึงรถไฟฟ้า

ดาวน์โหลดเอกสาร