วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 1 ประจำปี 2555-2556

NEW ROAD : ถนนเจริญกรุงกับ 150 ปี ที่ผ่านไป

อาคารเก่า…เอาไงดี เสนอแนะเรื่องราวการฟื้นฟูปรับปรุงอาคารเก่า ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีจำนวนมากในย่านจีน

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 1 จัดทำขึ้นทั้งหมด 4 ฉบับ
บอกเล่าเรื่องราววิถีวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง และกระแสในพื้นที่ไชน่าทาวน์เยาวราช
ฉบับที่ 1 : ตอน บะจ่างย่านจีน รวบรวมเรื่องเล่าตำนานบะจ่าง สูตรเด็ดการทำบะจ่าง และเรื่องเล่าแรกเริ่มการมีย่านจีน
ฉบับที่ 2 : ตอน ตลาดน้อย…ย่านเก่าในเมืองใหญ่ รวบรวมของดีย่านตลาดน้อย ย่านเล็กๆที่ไม่เล็กดังชื่อ พร้อมพลังศรัทธาที่เหนียวแน่นของศาลเจ้าโจวซือกง และศาลเจ้าโรงเกือก
ฉบับที่ 3 : ตอน ริมน้ำย่านจีน บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำตลอดย่านจีน ไชน่าทาวน์เยาวราช
ฉบับที่ 4 : ตอน อาคารเก่า…เอาไงดี เสนอแนะเรื่องราวการฟื้นฟูปรับปรุงอาคารเก่า ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีจำนวนมากในย่านจีน

วารสารเกี่ยวกับวารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 1 ประจำปี 2555-2556ทั้งหมด

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

ตอน อาคารเก่า...เอาไงดี
"เสนอแนะเรื่องราวการฟื้นฟูปรับปรุงอาคารเก่าในย่านจีน"

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

ตอน ริมน้ำย่านจีน
"บอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำตลอดย่านจีน"

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ตอน ตลาดน้อย...ย่านเก่าในเมืองใหญ่
"รวบรวมของดีย่านตลาดน้อย ย่านเล็กๆที่ไม่เล็กดังชื่อ"

ดาวน์โหลดเอกสาร

วารสารย่านจีนถิ่นบางกอก ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ตอน บะจ่างย่านจีน
"รวบรวมเรื่องเล่าตำนานบะจ่าง สูตรเด็ดการทำบะจ่าง"

ดาวน์โหลดเอกสาร