รหัส : 20532
ลี่ปิง วาฟเฟิล (Li Bing Waffle Parlour)