ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปาย

 • mission
  string(0) ""
  
 • activities
  string(0) ""
  
 • maintenance
  bool(false)
  
 • budget
  string(0) ""
  
 • business_days
  string(0) ""
  
 • business_open_hour
  string(0) ""
  
 • business_close_hour
  string(0) ""
  
 • place_number
  string(1) "0"
  
 • place_image
  array(18) {
   ["ID"]=>
   int(1081)
   ["id"]=>
   int(1081)
   ["title"]=>
   string(4) "baac"
   ["filename"]=>
   string(8) "baac.png"
   ["url"]=>
   string(46) "https://walk.in.th/wp-content/uploads/baac.png"
   ["alt"]=>
   string(0) ""
   ["author"]=>
   string(1) "5"
   ["description"]=>
   string(0) ""
   ["caption"]=>
   string(0) ""
   ["name"]=>
   string(4) "baac"
   ["date"]=>
   string(19) "2018-11-21 04:35:56"
   ["modified"]=>
   string(19) "2018-11-21 04:36:23"
   ["mime_type"]=>
   string(9) "image/png"
   ["type"]=>
   string(5) "image"
   ["icon"]=>
   string(55) "https://walk.in.th/wp-includes/images/media/default.png"
   ["width"]=>
   int(874)
   ["height"]=>
   int(874)
   ["sizes"]=>
   array(18) {
    ["thumbnail"]=>
    string(54) "https://walk.in.th/wp-content/uploads/baac-300x300.png"
    ["thumbnail-width"]=>
    int(300)
    ["thumbnail-height"]=>
    int(300)
    ["medium"]=>
    string(54) "https://walk.in.th/wp-content/uploads/baac-450x450.png"
    ["medium-width"]=>
    int(450)
    ["medium-height"]=>
    int(450)
    ["medium_large"]=>
    string(54) "https://walk.in.th/wp-content/uploads/baac-768x768.png"
    ["medium_large-width"]=>
    int(768)
    ["medium_large-height"]=>
    int(768)
    ["large"]=>
    string(46) "https://walk.in.th/wp-content/uploads/baac.png"
    ["large-width"]=>
    int(840)
    ["large-height"]=>
    int(840)
    ["post-thumbnail"]=>
    string(54) "https://walk.in.th/wp-content/uploads/baac-370x277.png"
    ["post-thumbnail-width"]=>
    int(370)
    ["post-thumbnail-height"]=>
    int(277)
    ["sow-carousel-default"]=>
    string(54) "https://walk.in.th/wp-content/uploads/baac-272x182.png"
    ["sow-carousel-default-width"]=>
    int(272)
    ["sow-carousel-default-height"]=>
    int(182)
   }
  }
  
 • location
  array(3) {
   ["address"]=>
   string(130) "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปาย"
   ["lat"]=>
   string(9) "19.355186"
   ["lng"]=>
   string(17) "98.43566399999997"
  }