เหนือหน้าต่างของตึกผลไม้จะมีรูปปูนปั้นของผลไม้มากมาย ลองนับดูซิว่ามีกี่ชนิดกัน