เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ และรำลึกถึง อ.ป๋วย ที่ป๋วยเสวนาคารที่โรงเรียนวัดปทุมคงคา