อยากข้ามไปเที่ยวฝั่งตรงข้ามแม่น้ำที่ถนนเชียงใหม่ไหม