ย่านวัดเกาะและตลาดน้อย แหล่งรวมของจำเป็นเกือบทั้งหมดของเรือสินค้า