พระมหามณฑป ชั้นที่ 3 และ 4 – กราบนมัสการหลวงพ่อทองคำ