ที่ตั้งสำนักงานโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก และ กลุ่มปั้นเมือง