ตอนนี้เราอยู่ที่สุดเขตพระนคร (ในสมัยรัชกาลที่4) แล้ว