เมื่อเดินข้ามคลองโอ่งอ่างไปจะพบกับ ไปรษณียาคาร บริเวณเชิงสะพานพระปกเกล้า