ลองสังเกตรายละเอียดของงานปูนปั้นตามหน้าบันของอาคารดูซิ