ลองสังเกตในศาลเจ้าจะพบกับเกี้ยวขนาดเล็ก และบรรดาอาวุธไม้ที่อยู่หน้าศาลเจ้า