มุมถ่ายรูปยอดนิยมบนถนนเยาวราชที่จะเห็นป้ายต่างๆมากมายเรียงรายไปจนสุดสายตา