ป้วยเอง – เผยอิง – เฉาโจวกงสวย การปรับตัวตามยุคสมัยของโรงเรียนเผยอิง