ด้านในของธนาคารยังคงใช้การจัดวางและตกแต่งแบบดั้งเดิมอยู่จนถึงปัจจุบัน