คุณพบรูปพระพุทธฉายที่ภูเขาพระพุทธฉายใกล้กับพระอุโบสถแล้วหรือยัง