Mai Aroimak

ร้อนจากอากาศ​ แต่เย็นด้วยน้ำใจคน​ /​ หวังว่าชาวคลาดน้อยและเพื่อนบ้าน​ จะรับมือกับการเปลึ่ยนแปลงทึ่เกิดขึ้นได้​ ขอเอาใจช่วย