Kujira B

วันนี้มาเดินเส้นท่าน้ำสี่พระยา ท่ากรมเจ้าท่ามีสถาณที่ให้ถ่ายรูปเยอะแวะทานก๊วยเตี๋ยวรูและวาฟเฟริม ส่วนการใช้แอพมีความเข้าใจมากขึ้น แต่จุดที่เรายืนกับสถาณที่ยังไม่สัมพันกัน