สุภาวดี อันแปลง

เดินไปหลายที่นะคะ แต่พอจบเดินทางโชว์จุดไม่กี่ที่เอง ยังคงต้องทำการศึกษาแอพต่อไปค่ะ