พวงชมภู อิน

ได้เห็นบรรยากาศชุมชนเล็กๆที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเปนศาลเจ้า ร้านอาหาร โรงเรียน ธนาคาร กรมเจ้าท่า บ้านที่มีเอกลักษณ์ ที่อยู่ในตรอกเล็กๆ สามารถเดินได้โดยใช้เวลาไม่นาน