เรื่องราวในไชน่าทาวน์

เกี่ยวกับตลาดน้อย


สิ่งที่เราอยากบอกเล่า จากหัวอก
“คนที่อยู่ในย่านตลาดน้อย”

เรื่องเล่าตลาดน้อย

ตลาดน้อย(เจริญกรุง) ย่านเก่าที่ยังเก๋าอยู่ รวมที่กิน
แชะ แวะ แบบจุใจ! เป็นเขตพื้นที่เล็กที่สุดของกรุง
เทพมหานคร มีพื้นที่เพียง 1.416 ตารางกิโลเมตร
ในพื้นที่มีตรอกซอย อีกจำนวนมากที่เชื่อมโยง
มรดกวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนเอาไว้
รอเผยโฉมให้ผู้สนใจได้เข้าไปดู

ตลาดน้อย ชุมชน “จีน”
กับความเฟื้องฟูที่ถูกกลบเกลื่อน
จากย่านสำเพ็ง


จีนย่านตลาดน้อย: ศรัทธาและเศรษฐ กิจการค้าแห่งจีนสยาม

พัฒนาการของกลุ่มชาวจีนย่านตลาดน้อยเริ่มต้นขึ้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาภายหลังการสถาปนากรุงเทพฯ ขึ้นเป็นเมืองหลวง และค่อยๆ เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความแตกต่างของกลุ่มคนหลากเชื้อหลายชาติที่ เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันในย่านแห่งนี้ซึ่งมีทั้งกลุ่มชาวไทย กลุ่มชาวญวนกลุ่มชาวมาเลย์ กลุ่มชาวโปรตุเกส และกลุ่มชาวฝรั่งเศส อิทธิพลด้านต่างๆ ของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้ ได้ส่งผลให้สังคมชาวจีนย่านตลาดน้อยมีลักษณะทั้งธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม และเปิดรับวัฒนธรรมอื่นๆ เข้ามาผสมผสานไปพร้อมกันความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาที่แตกต่างกันในหมู่ชาวจีนย่านตลาดน้อยเป็นประเด็นสำาคัญที่น่าศึกษา

แม้กลุ่มชาวจีนเหล่านี้มีถิ่นฐานบ้านเกิดในบริเวณใกล้เคียงกัน มีการนับถือบูชาไหว้เทพเจ้าตามคติความเชื่อ ดั้งเดิมของกลุ่มตนที่สืบมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยมีศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนและศาลเจ้าจีนฮากกาเป็นศาสนสถานส าคัญคู่ย่านตลาดน้อยมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกัน ก็มีชาวจีนอีกกลุ่มหนึ่งที่นับถือศรัทธาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีวัดแม่พระลูกประคา (วัดกาลหว่าร์)ซึ่งตั้งอยู่ในย่านตลาดน้อยด้านทิศใต้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าคริสตังจีนทั้งในย่านและนอกย่านทั่วทั้งกรุงเทพฯ

เรื่องเล่าจาก โครงการปั้นเมือง ดูทั้งหมด


ป๋อหลออาร์ติสต์วอเตอร์กาญจนาภิเษก แทงกั๊กโปรเจ็คลอร์ด เบิร์ดสะบึมส์ตังค์สไตรค์แคชเชียร์ ไฮเปอร์ ตู้เซฟ โปรดักชั่น จูเนียร์เลคเชอร์ดีกรีมัฟฟิน เทควันโดเชอร์รี่วอล์คเบอร์รี สโรชา พฤหัส ออดิทอเรียมคันยิ จิ๊กซอว์แพทยสภาซิงแกงค์ แอโรบิคดีกรี กิฟท์โบรชัวร์โปรโมชั่นป๋า ฮัลโหลจิ๊กซอว์

ปี 2019
ปี 2018

เรื่องเล่าจากคนเข้ามาเดิน ดูทั้งหมด


ไม่ใช่แค่ปั้นเมืองที่รู้สึกถึงความสำคัญของการเข้ามาเพื่อรู้จักกับตลาดน้อย ยังมีทั้งคนมาเที่ยว คนทำงาน และนักวิชาการที่เข้ามาทำงานกับพื้นที่ทางวัฒนธรรมนี้ เพราะเราหวังว่าการเข้าอกเข้าใจคนที่อยู่ในตลาดน้อยจะช่วยให้มรดกทางวัฒนธรรมมากมายจะยังคงคุณค่าทั้งในแง่สังคมเศรษฐกิจ และมีเสน่ห์ไปได้อีกนานแสนนาน