เทศกาลหง่วนเซียว ตลาดน้อย

เทศกาลหง่วนเซียวกับตลาดน้อย
เทศกาลหง่วนเซียว หรือ หยวนเซียว (元宵節)หมายถึงวันเพ็ญแรกของปี (วันที่ 15) นับจากวันตรุษจีน เป็นวันที่มีกิจกรรมมากมายทั้ง แขวนโคม แห่โคม เล่นงิ้ว วันนี้จะเป็นวันที่คนนิยมออกมาเที่ยวเล่น ไหว้เจ้า ชมการมหรสพการแสดงและการละเล่นต่างๆ ซึ่งชาวจีนจะถือเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีนที่ได้พักผ่อนกันก่อนที่จะกลับไปเริ่มต้นทำงานกันเต็มที่ในวันรุ่งขึ้น

ความพิเศษของศาลเจ้าโจวซือกงที่ตลาดน้อย คือ ชุมชนยังรักษาประเพณีการไหว้ขนมเต่าตามความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน เพราะชาวจีนฮกเกี้ยนมีความเชื่อว่า “เต่า” เป็นสัตว์มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาว มีโชคลาภ มีความร่ำรวย นอกจากนี้ยังหมายถึงการป้องกันภัยอันตรายอีกด้วย

ขนมเต่าที่ใช้ไหว้ที่ศาลเจ้าโจวซือกงจะแตกต่างจากขนมเต่าทั่วไปซึ่งเป็นสีแดงและทำจากแป้งข้าวเหนียวที่ใช้สำหรับเทศกาลสารทจีน โดยที่นี่จะเป็นเต่าสีขาว สำหรับเทศกาลหง่วนเซียวเท่านั้น มีลักษณะคล้ายซาลาเปาที่ทำจากแป้งสาลีปั้นเป็นรูปเต่า ติดเมล็ดถั่วเป็นรูปตา แล้วนำไปนึ่งจนสุก ก่อนจะนำไปตากจนแห้ง จึงค่อยนำมาเขียนคำมงคลสี่ตัวอักษรบนกระดองเต่า เสร็จแล้วจึงนำไปไหว้ที่ศาลเจ้าโจวซือกง หลังจากนั้นจึงเชิญกลับไปบูชาที่บ้านโดยมีความเชื่อว่าเต่านั้นจะนำพาเอาความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ และความร่ำรวยมาให้

ที่มา: ช้างบุญชู, ส. 2562 ขนมเต่ากับพิธีกรรมเซ่นไหว้ในชุมชนตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร และชุมชนบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต วารสารไทยศึกษา 15(2): 83-111