“เดินไปกับ walk.in.th”

ให้ walk.in.th เล่าเรื่อง พาเที่ยว พากิน

กติกาการร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล

1.เว็บแอพ walk.in.th ไม่ได้เป็นแอพพลิเคชั่น จึงไม่ต้องติดตั้ง ท่านสามารถเปิด web browser หรือ search google ว่าwalk.in.th เพื่อใช้งานได้เลยค่ะ

2.หลังการลงทะเบียน 1 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกลงไปใช้แอพ และกระเป๋าเงิน ได้ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ระหว่าง 6-28 กุมภาพันธ์ 2564

3.สามารถเลือกเดินเที่ยวตามเส้นทางแนะนำ หรือเดินตามใจได้เลยค่ะ แต่ต้องเช็คอินสถานที่ในแอพ walk.in.th อย่างน้อย 5 สถานที่ 

*การเช็คอินจะปรากฎต่อเมื่อ (1)เดินไปถึงสถานที่นั้นๆ และ (2) กดอ่านประวัติ ข้อมูลต่างๆ 

4.เมื่อเดินเสร็จสิ้น ต้องกด “จบการเดินทาง” เพื่อบันทึก และจะปรากฎสถานที่ที่ท่านไปมาทั้งหมด

5.สามารถใช้กระเป๋าเงินเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เท่านั้น โดยร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ดูได้จาก ฟิลเตอร์ กิจกรรมเปิดตัว (สัญลักษณ์ ธงสีเขียวอ่อน ในแผนที่)

📌📌📌ต้องกดเช็คอิน จบการเดินทางอย่างน้อย 2 สถานที่ ก่อนใช้กระเป๋าเงิน📌📌📌

(เมื่อจบการเดินทางแล้ว สามารถเลือกเดินใหม่ได้เรื่อยๆค่ะ)

6.สามารถใช้จ่ายได้ตามยอดเงินในกระเป๋าเงิน แต่หากราคาเกินจากยอดเงินคงเหลือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจ่ายส่วนต่างเอง(เพื่อเป็นการช่วยกันอุดหนุนร้านค้านะคะ)

หมายเหตุ:ยอดเงินที่เหลือในกระเป๋าเงิน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

7.หลังจบกิจกรรมทางโครงการจะจัดส่งของที่ระลึกไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

โดยของที่ระลึกจะจัดส่งเฉพาะผู้ที่เช็คอินสถานที่อย่างน้อย 5 สถานที่ แต่หากท่านเดินและเช็คอินมากกว่านี้ เราจะมีรางวัลพิเศษจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้

8.ของที่ระลึกพิเศษ 20 รางวัล : เมื่อท่านร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และโพสต์แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะเว็บแอพ walk.in.th ลงในสื่อโซเชียลมีเดียใดใดก็ได้ โดยเปิดเป็นสาธารณะ และ #เดินไชน่าทาวน์ 

ภายใต้หัวข้อ “walk.in.th มีประโยชน์อย่างไร และมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงอะไรบ้าง”