นิทรรศการกินเจ 2563 @ บ้านเอ๊งฮอกต๋อง ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย

โครงการย่านจีนถิ่นบางกอกได้ร่วมกับชุมชนตลาดน้อย กลุ่มคนรักตลาดน้อย และศาลเจ้าโจวซือกง จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลกินเจที่ศาลเจ้าโจวซือกง เพื่อแนะนำถึงความสำคัญของเทศกาลกินเจกับชาวตลาดน้อย ปฏิทินกิจกรรมและพิธีกรรมที่สำคัญของศาลเจ้าโจวซือกงในช่วงเทศกาลกินเจ และแนะนำ 10 เส้นทางสำหรับเดินท่องเที่ยวในเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2563